Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2017

Hướng dẫn về dụng cụ học tập học sinh Trung học

Một số gợi ý về các loại đồ dùng, vật dụng học tập cho lứa tuổi học sinh Trung học (Trung học cơ sở (cấp 2) và Trung học phổ thông (cấp 3), tức là từ lớp 6 đến lớp 12.

Đồ dùng học sinh trung họcSTTĐồ dùng học tậpLớp
1Sách giáo khoa từng khối lớp6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
2Giấy kiểm tra6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
3Tập kẻ ngang (100 trang A4) cho môn Toán, Văn6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
4Tập kẻ ngang (48 trang A4) cho các môn học khác6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
5Vở nháp6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
6File lưu 20 lá6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
7Bút viết màu xanh hoặc đen6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
8Bút chì bấm (2B)6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
9Bút xóa hoặc xóa kéo6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
10Bút dạ quang6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
11Bút đỏ6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
12Gôm6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
13Compa, ê ke, thước đo độ6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
14Thước vẽ parabol8, 9, 10, 11, 12
15Thước kẻ 20 cm6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
16Bút dạ, bút sáp màu6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
17Giấy A46, 7, 8, 9, 10, 11, 12
18Máy tính cầm tay, hiệu Casio fx-570 ES PLUS hoặc Casio fx 500MS 8, 9, 10, 11, 12
19USB, máy tính để bàn có nối mạng5, 6, 7, 8
20Laptop9, 10, 11, 12
21Bảng tuần hoàn hóa học9, 10, 11, 12
22Atlat Địa lý Việt Nam8, 9, 10, 11, 12
23Tập bản đồ Địa lý tự nhiên Đại cương6, 12
24Tập bản đồ thế giới và các Châu lục7, 11
25Công thức Toán THPT10, 11, 12
26Cặp hoặc Ba lô6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét