Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2017

Những quy định về đồ dùng học tập dành cho học sinh lớp bốn

Những quy định về dụng cụ học tập dành cho học sinh lớp bốn

Sách giáo khoa lớp 4


I. SÁCH GIÁO KHOA:

1. Sách Tiếng Việt Lớp Bốn tập một

2. Sách Tiếng Việt Lớp Bốn tập hai

3. Sách Toán Lớp Bốn

4. Sách Khoa học Lớp Bốn

5. Sách Lịch sử - Địa lí Lớp Bốn

6. Sách Đạo đức Lớp Bốn

7. Sách Âm nhạc Lớp Bốn

8. Sách Mĩ thuật Lớp Bốn

9. Sách Kĩ thuật Lớp Bốn

10. Sách Tiếng Anh (Sẽ thông báo sau khi kiểm tra xếp lớp)


Let’s Go 2

II. CÁC LOẠI VỞ:

*VỞ IN SẴN

1. Vở bài tập Tiếng Việt tập một (dùng cho giờ học buổi chiều)

2. Vở bài tập Tiếng Việt tập hai (dùng cho giờ học buổi chiều)

3. Vở bài tập Toán (dùng cho giờ học buổi chiều).

4. Vở Luyện viết Lớp Bốn

5. Vở Mĩ thuật

6. Vở bài tập Đạo đức

7. Vở Hát-nhạc

8. Vở thủ công

*VỞ Ô LI (giấy trơn, không nhem mực).

1. Vở ghi chép bài học

2. Vở Chính tả + Luyện từ và câu

3. Vở Tập làm văn

4. Vở Toán

5. Vở nháp

6. Sổ tay văn học)

III. DỤNG CỤ HỌC TẬP:

1. Bảng con (2 mặt, có thể viết bút dạ hoặc phấn); khăn lau bảng, phấn (không bụi), bút dạ.

2. Bút chì, tẩy

3. Bút mực

4. Thước kẻ, Ê-ke, compa

5. Giấy màu, kéo, hồ dán.

6. Bút chì màu.

7. Giấy kiểm tra và bì đựng bài kiểm tra.

8. Hộp lắp ghép kĩ thuật.

9. Hộp đồ dùng cắt, khâu, thêu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét