Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2017

Những quy định về đồ dùng học tập dành cho học sinh lớp bốn

Những quy định về dụng cụ học tập dành cho học sinh lớp bốn

Sách giáo khoa lớp 4


I. SÁCH GIÁO KHOA:

1. Sách Tiếng Việt Lớp Bốn tập một

2. Sách Tiếng Việt Lớp Bốn tập hai

3. Sách Toán Lớp Bốn

4. Sách Khoa học Lớp Bốn

5. Sách Lịch sử - Địa lí Lớp Bốn

6. Sách Đạo đức Lớp Bốn

7. Sách Âm nhạc Lớp Bốn

8. Sách Mĩ thuật Lớp Bốn

9. Sách Kĩ thuật Lớp Bốn

10. Sách Tiếng Anh (Sẽ thông báo sau khi kiểm tra xếp lớp)


Let’s Go 2

II. CÁC LOẠI VỞ:

*VỞ IN SẴN

1. Vở bài tập Tiếng Việt tập một (dùng cho giờ học buổi chiều)

2. Vở bài tập Tiếng Việt tập hai (dùng cho giờ học buổi chiều)

3. Vở bài tập Toán (dùng cho giờ học buổi chiều).

4. Vở Luyện viết Lớp Bốn

5. Vở Mĩ thuật

6. Vở bài tập Đạo đức

7. Vở Hát-nhạc

8. Vở thủ công

*VỞ Ô LI (giấy trơn, không nhem mực).

1. Vở ghi chép bài học

2. Vở Chính tả + Luyện từ và câu

3. Vở Tập làm văn

4. Vở Toán

5. Vở nháp

6. Sổ tay văn học)

III. DỤNG CỤ HỌC TẬP:

1. Bảng con (2 mặt, có thể viết bút dạ hoặc phấn); khăn lau bảng, phấn (không bụi), bút dạ.

2. Bút chì, tẩy

3. Bút mực

4. Thước kẻ, Ê-ke, compa

5. Giấy màu, kéo, hồ dán.

6. Bút chì màu.

7. Giấy kiểm tra và bì đựng bài kiểm tra.

8. Hộp lắp ghép kĩ thuật.

9. Hộp đồ dùng cắt, khâu, thêu.

1 nhận xét:

  1. For example, the chances of a red number arising are the identical on every spin. Roulette wheels in the true world are supposed to be utterly balanced 1xbet but seldom are. People have observed real-world wheels to see if areas of the wheel are biased – that numbers come up more often than they need to}. This bias is enough to|is adequate to} tip the house edge over to the participant and away from the on line casino, {and several|and {a number of|various|a variety of} other|and {several|a number of} other} folks have made plenty of money due to wheel bias. There are also referred to as bets which you make known to|divulge to|reveal to} the croupier without putting chips on the desk.

    Trả lờiXóa