Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2017

Những quy định về dụng cụ học sinh lớp năm

Những quy định về đồ dùng học tập đối với học sinh lớp năm

Vở bài tập lớp 5


I. SÁCH GIÁO KHOA:

1. Sách Tiếng Việt 5 tập một

2. Sách Tiếng Việt 5 tập hai

3. Sách Toán

4. Sách Khoa học

5. Sách Lịch sử và Địa lí

6. Sách Đạo đức

7. Sách Âm nhạc

8. Sách Mĩ thuật

9. Sách Kĩ thuật

10. . Sách Tiếng Anh (Sẽ thông báo sau khi kiểm tra xếp lớp)

II. CÁC LOẠI VỞ:

*VỞ IN SẴN

1. Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập một (dùng cho giờ học buổi chiều)

2. Vở bài tập Tiếng Việt tập hai (dùng cho giờ học buổi chiều)

3. Vở bài tập Toán (dùng cho giờ học buổi chiều).

4. Vở Luyện viết chữ đẹp

5. Vở Mĩ thuật

6. Vở bài tập Đạo đức

7. Vở Hát-nhạc

8. Vở thủ công

*VỞ Ô LI (giấy trơn, không nhem mực).

1. Vở ghi chép bài học

2. Vở Chính tả + Luyện từ và câu

3. Vở Tập làm văn

4. Vở Toán

5. Vở nháp

6. Sổ tay (văn học)

7. Vở nháp.

III. DỤNG CỤ HỌC TẬP:

1. Bảng con (2 mặt, có thể viết bút dạ hoặc phấn); khăn lau bảng, phấn (không bụi), bút dạ.

2. Bút chì, tẩy

3. Bút mực

4. Thước kẻ, Ê-ke, compa

5. Giấy màu, kéo, hồ dán.

6. Bút chì màu.

7. Giấy kiểm tra và bì đựng bài kiểm tra.

8. Hộp lắp ghép kĩ thuật.

9. Hộp đồ dùng cắt, khâu, thêu.

1 nhận xét:

  1. To assist you to discover the best answer on your wants, we’ve put collectively this information on the benefits and purposes of the most typical supplies we use every single day to make prototypes and manufacturing elements. If you need an extremely flat surface on your elements, there isn't a|there isn't any} better way than by surface grinding. In this precision CNC machining service, a special abrasive wheel Plastic Shower Caps passes over the face of the workpiece, carefully managed by digital motors, to provide the ultimate word|the final word} in surface flatness. CNC machining is also be|can be} used to supply final, end-use elements out of a variety of|quite a lot of|a wide selection of} supplies. Not only that, elements may be made according to demand, so the risk of overproduction and elements languishing as stock is low. When you begin adding more axes, you begin with rotating the software head and the machine mattress with no human intervention.

    Trả lờiXóa