Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2017

Những quy định về dụng cụ học tập đối với học sinh lớp hai

Quy định về đồ dùng học sinh cho học sinh lớp 2.

Sách giáo khoa lớp 2


I. SÁCH GIÁO KHOA:


  1. Sách Tiếng Việt Lớp Hai tập một
  2. Sách Tiếng Việt Lớp Hai tập hai
  3. Sách Toán Lớp Hai
  4. Sách Tự nhiên-Xã hội Lớp Hai
  5. Sách Tiếng Anh (Sẽ thông báo sau khi kiểm tra xếp lớp)

II. CÁC LOẠI VỞ:

VỞ IN SẴN

1. Vở Tập viết Lớp Hai tập một

2. Vở Tập viết Lớp Hai tập hai

3. Vở bài tập Tiếng Việt Lớp Hai tập một (dùng cho giờ học buổi chiều)

4. Vở bài tập Tiếng Việt Lớp Hai tập hai (dùng cho giờ học buổi chiều)

5. Vở bài tập Toán tập một (dùng cho giờ học buổi chiều).

6. Vở bài tập Toán tập hai (dùng cho giờ học buổi chiều).

7. Vở Mĩ thuật

8. Vở bài tập Đạo đức Lớp Hai

9. Vở Hát-nhạc

10.Vở thủ công

VỞ Ô LI (giấy trơn, không nhem mực).

1.Vở ghi chép bài học.

2. Vở Tiếng Việt

3. Vở Tập làm văn

4. Vở Toán

5. Vở Tiếng Anh

6. Vở nháp

7. Sổ tay văn học

III. DỤNG CỤ HỌC TẬP:

1. Bảng con (2 mặt, có thể viết bút dạ hoặc phấn); khăn lau bảng, phấn (không bụi), bút dạ.

2. Bút chì, tẩy

3. Bút mực

4. Thước kẻ, Ê-ke, compa

5. Giấy màu, kéo, hồ dán.

6. Bút chì màu.

7. Giấy kiểm tra và bì đựng bài kiểm tra.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét